ตรวจหวย – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2563

ตรวจหวย – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2563

ตรวจหวย – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลลอตเตอรี่ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2563 มาตรวจรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลที่ 1 ที่นี่

รอติดตามผลจากสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 :

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว :

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว :

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว :

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท (ถ้าจำหน่ายหมด) เงินรางวัลต่อชุด มีดังนี้

1. รางวัลที่ หนึ่ง    1 รางวัล        6,000,000 บาท

2. รางวัลที่ สอง    5 รางวัล        200,000 บาท

3. รางวัลที่ สาม    10 รางวัล        80,000 บาท

4. รางวัลที่ สี่        50 รางวัล        40,000 บาท

5. รางวัลที่ ห้า    100 รางวัล        20,000 บาท

6. รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง    2 รางวัล    100,000

7. รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง    2,000 รางวัล    4,000

8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง    2,000 รางวัล    4,000

9. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง    10,000 รางวัล    2,000

เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน ผู้ถูกสลากต้องขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท